Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Wijzigingen in de Natuurschoonwet

Overige wijzigingen in het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
 

 NSW voor 1-6-2007  Natuurschoonwet na 1-6-2007
De hoofdgerechtigde van een onroerende zaak (kleiner dan 5 ha) die deze in erfpacht heeft uitgegeven, blijft NSW-eigenaar als de economische eigendom van deze zaak niet door
hem is overgedragen.
Bij de ‘Aanvraag Rangschikking als landgoed’ moet u een overzicht bijvoegen waarin u de als landgoed aan te merken kadastrale percelen
vermeldt. Hierbij geeft u per perceel de
(geschatte) oppervlakte aan.


* Bron: informatief informatiebulletin LNV Loket van het ministerie van LNV.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.