Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Wijzigingen in de Natuurschoonwet

Wijzigingen met betrekking tot gezamenlijke rangschikking
 

 NSW voor 1-6-2007  Natuurschoonwet na 1-6-2007
Rangschikking als een NSW-landgoed dat bestaat uit twee onroerende zaken die afzonderlijk niet (geheel) voldoen aan de voorwaarden van rangschikking, maar samen
wel (gezamenlijke rangschikking). De
voorwaarden van rangschikking worden toegepast op beide onroerende zaken samen.
Dit is niet meer mogelijk.
Elke onroerende zaak moet als landgoed
afzonderlijk aan alle voorwaarden van
rangschikking voldoen. Gezamenlijke
rangschikking is alleen nog mogelijk in de vorm van een ‘aanleunrangschikking’ of ‘samenwerkrangschikking’ om op deze manier te kunnen voldoen aan de minimale oppervlakte-eis van vijf hectare.
Aanleunrangschikking landgoed groter dan 1 ha en kleiner dan 5 ha
Rangschikking van een aaneengesloten
landgoed groter dan 1 ha en kleiner dan 5 ha. Vormt samen met een al gerangschikt landgoed een aaneengesloten gebied van minimaal vijf
hectare. En er bestaat een nauwe historische band tussen beide landgoederen. Deze historische band moet met documenten worden
aangetoond.
Samenwerkrangschikking landgoed groter dan 1 ha en kleiner dan 5 ha
Rangschikking van een aaneengesloten
landgoed groter dan 1 ha en kleiner dan 5 ha. Vormt samen met een eveneens nog niet gerangschikt aangrenzend landgoed (meer dan 1 ha en minder dan 5 ha) een aaneengesloten
gebied van minimaal vijf hectare. En er bestaat een nauwe historische band tussen beide landgoederen. Deze historische band moet met documenten worden aangetoond. Beide eigenaren van het landgoed verzoeken bij
gezamenlijke verklaring om rangschikking van hun landgoederen.
Aanleunrangschikking landgoed van 1 ha of kleiner
Rangschikking van een aaneengesloten
landgoed van 1 ha of kleiner met in ieder geval daarop gelegen een te rangschikken opstal die
vóór 1940 is gebouwd en uiterlijk zijn karakter heeft behouden. Vormt samen met een al gerangschikt landgoed een aaneengesloten gebied van minimaal 5 ha. En er bestaat een nauwe historische band tussen de opstal en het aangrenzende landgoed. Deze historische band moet met documenten worden aangetoond.


Procedure nieuw verzoek tot rangschikking
voor eigenaren van gezamenlijk gerangschikte landgoederen


De voorwaarden voor een gezamenlijke rangschikking worden aangescherpt. Elk landgoed zal afzonderlijk aan alle voorwaarden van rangschikking moeten voldoen. Alle gezamenlijke rangschikkingen die op de oude wetgeving zijn gebaseerd, komen op 1 juni 2009 automatisch te vervallen. Tot deze vervaldatum worden de eigenaren van gezamenlijk gerangschikte landgoederen in de gelegenheid gesteld om een nieuw verzoek tot rangschikking in te dienen en zo de nodige voorzieningen te treffen om hun eigen onroerende zaak als landgoed aan de nieuwe criteria te laten voldoen. Deze nieuwe criteria zijn grotendeels in de tabellen hierboven terug te vinden.

Ook als een onroerende zaak niet voldoet aan de nieuwe criteria, is het belangrijk om toch een nieuw verzoek tot rangschikking in te dienen. Zeker als er nog belastingclaims op de huidige gerangschikte onroerende zaak rusten. Deze claims vervallen als de rangschikking van het landgoed wordt ingetrokken omdat het niet voldoet aan de nieuwe voorwaarden. Wel is vereist dat tijdig een verzoek tot rangschikking wordt ingediend. Hiervoor kan een ‘Aanvraag (geen) hernieuwde rangschikking als landgoed’ worden ingediend.

* Bron: informatief informatiebulletin LNV Loket van het ministerie van LNV.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.