Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Natuurschoonwet status realiseren

Het traject om tot een natuurschoonwet rangschikking te komen is in veel gevallen maatwerk. Om u toch een idee te geven van de volgorde waarin de verschillende onderdelen van de rangschikking plaatsvinden vindt u hieronder een overzicht. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en procedure voor uw eigen situatie.


Startfase:

Inventarisatie van het perceel wat u zou willen laten rangschikken. Voor meer informatie stuur een bericht naar Landgoederen Net. De kansen van een mogelijke rangschikking worden bekeken en in beeld gebracht. Hierbij vindt er een inventarisatie plaats van de exacte ligging van het perceel, de huidige situatie en de mogelijke eisen ten aanzien van de inrichting die nog voldaan moeten worden.

Groen licht 1:
Indien de startfase leidt tot een positief advies kan er begonnen worden met het opstellen van een landgoed inrichtingsplan. Overigens is dit afhankelijk van de situatie en is omvorming niet altijd noodzakelijk.

Aanvraag opstellen:
Als het landgoed inrichtingsplan is afgerond kan de definitieve aanvraag voor de Natuurschoonwet Rangschikking (ook wel de NSW-rangschikking) worden opgesteld. De aanvraag wordt ingediend met behulp van een ingevuld aanvraagformulier en bijlagen, waaronder diverse kaarten, beschrijvingen en notariële akten. De aanvraag wordt ingediend bij Laser in Roermond. Laser is een administratief overheidsorgaan die de aanvragen registreert, gegevens muteert en archiveert. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend. Als u aanvraag is ingediend ontvangt u een bevestiging van de voorlopige rangschikking.

Verificatiebezoek:
Nadat de aanvraag is doorgestuurd naar de belastingdienst (afd. belastingen ondernemingen in Den Bosch) en de provincie zullen deze partijen gezamenlijk de aanvraag op de locatie bekijken. De situatie wordt dan nader geinventariseerd en beoordeeld. Dit zal in samenspraak met u gebeuren. Indien bij controle tijdens het verificatiebezoek blijkt dat het object niet geheel voldoet aan de rangschikkingscriteria zal de aanvraag worden afgewezen.

Groen licht 2:
Indien het bezoek van Dienst Regelingen leidt tot een postief advies wordt uw perceel officieel gerangschikt onder de Natuurschoonwet. Uw aanvraag wordt daarmee goedgekeurd waarbij er een beschikking wordt afgegeven. Dit duurt meestal nog enkele maanden. Indien de aanvraag onvolledig is, of niet geheel kan voldoen aan de gestelde eisen moeten de gegevens binnen korte termijn worden aangeleverd. Laser zal dit in haar correspondentie aangeven.

Openstelling
Indien het gewenst is zal het perceel opengesteld worden voor het publiek.

Aanvraag subsidies
In de vervolgfase kan er overgegaan worden in het aanvragen van eventueel subsidies ten aanzien van het beheer, de functieverandering en inrichting.
Ga naar het overzicht van landgoed subsidies voor meer informatie over dit onderwerp