Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Wijzigingen in de Natuurschoonwet

Wijzigingen per 1 juni 2007

De Natuurschoonwet is op een aantal punten gewijzigd heeft het ministerie van LNV laten weten. De wijzigingen gelden vanaf 1 juni 2007 en zijn een gevolg van het nieuwe Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928. In dit besluit is vastgelegd waaraan een onroerende zaak moet voldoen om als een NSW-landgoed te worden aangemerkt.

Voor wie is dat van toepassing?
Voor iedereen die een landgoed wil laten rangschikken, of reeds een landgoed gerangschikt heeft onder de natuurschoonwet. Ook in dit laatste geval kunnen voor u kunnen de wijzigingen belangrijke gevolgen hebben. Voor eigenaren van een landgoed wat tot stand is gekomen via een gezamenlijk gerangschikt landgoed gaat een overgangsrecht gelden. Deze eigenaren moeten vóór 1 juni 2009 een nieuw verzoek tot rangschikking indienen.

Via de links in het menu aan de linkerzijde kunt u alle wijzigingen bekijken.

* Bron: informatief informatiebulletin LNV Loket van het ministerie van LNV.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.