Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Wijzigingen in de Natuurschoonwet

Wijzigingen met betrekking tot houtopstanden
 

 NSW voor 1-6-2007  Natuurschoonwet na 1-6-2007
Het landgoed bestaat voor minimaal 30% van de totale oppervlakte uit houtopstanden (bos). Of voor minimaal 20% uit houtopstanden (bos) en voor minimaal de helft uit natuurterreinen. Het landgoed bestaat voor minimaal 30% van de totale oppervlakte uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een willekeurige combinatie van beide terreintypen is ook mogelijk.
Onroerende zaakbelasting (OZB-faciliteit) De bovengenoemde verruiming krijgt geen doorwerking naar de OZB-faciliteit. Dit betekent dat alleen NSW-landgoederen met 30% houtopstanden of met 20% houtopstanden en 50% natuurterreinen in aanmerking komen voor de vrijstelling voor de onroerende
zaakbelastingen op grond van de Gemeentewet. Ook komen deze landgoederen in aanmerking voor een vermindering van de WOZ-waarde
voor gerangschikte woningen.
Bos en andere houtopstanden tellen als zodanig mee als deze minimaal twee jaar eerder zijn geplant en aangeslagen. Deze vereiste is vervallen. Uiterlijk drie jaar na de ingangsdatum van rangschikking moet de beplanting er in zijn geheel staan.
Houtopstanden kunnen dienen als omzoming voor landbouwterreinen als deze houtopstanden op de te rangschikken onroerende zaak zelf liggen. Houtopstanden die direct grenzen aan de te rangschikken onroerende zaak mogen ook dienen als omzoming voor de te rangschikken landbouwterreinen. Ze mogen echter niet als houtopstanden meetellen in de minimale 30% bezettingseis met houtopstanden of
natuurterreinen.


* Bron: informatief informatiebulletin LNV Loket van het ministerie van LNV.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.