Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Wijzigingen in de Natuurschoonwet

Wijzigingen met betrekking tot opstallen
 

 NSW voor 1-6-2007  Natuurschoonwet na 1-6-2007
Opstallen zijn te rangschikken als deze geen inbreuk maken op het natuurschoon. Of als ze zijn gebouwd vóór 1940 en hun karakter
hebben behouden. Of als zij grotendeels functioneel zijn voor de instandhouding of het beheer van het landgoed. 
Dit blijft hetzelfde voor de landgoederen die groter zijn dan 5 ha. Op landgoederen kleiner dan 5 ha kunnen alleen rijksmonumenten
worden gerangschikt. Of opstallen van vóór 1940 als deze hun karakter hebben behouden. Of opstallen voor het technisch beheer van het
landgoed (ongeschikt voor verblijf) met een grondoppervlak van maximaal 20m² en een nokhoogte van maximaal 3 meter.


* Bron: informatief informatiebulletin LNV Loket van het ministerie van LNV.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.