Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Natuurschoonwet verplichtingen

Indien op uw gronden nog niet aan de benodigde beplantingscriteria wordt voldaan dient, moet als onderdeel van de aanvraag, een beplantingsplan worden opgesteld en ter beoordeling (door fiscus en provincie) aan Laser te worden opgestuurd.
Op grond van de Natuurschoonwet rangschikking gaat u als landgoed eigenaar diverse verplichtingen aan:

Er moet worden gestart met de uitvoering van het beplantingsplan bij aanvraag.
Het beplantingsplan binnen 3 jaar na aanvraag zijn gerealiseerd.
De eigenaar heeft een instandhoudingsverplichting gedurende 25 jaar na genoten fiscaal voordeel.
Indien u als eigenaar ongrijpende, visueel herkenbare wijzigingen in de inrichting (o.a. opstallen), dan wel samenstelling van het landgoed wil doen, dan dient dit (gedurende deze 25 jaar) vooraf schriftelijk aan Laser te worden gemeld middels een ‘verklaring van voorgenomen handeling’.
Gedurende 25 jaar (na successie en schenking) dient u het landgoed in bezit te houden.