Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Wijzigingen in de Natuurschoonwet

Wijzigingen met betrekking tot openstelling van het landgoed
 

 NSW voor 1-6-2007  Natuurschoonwet na 1-6-2007
Als een landgoed (gedeeltelijk) is opengesteld, vormt het opengestelde gedeelte een aaneengesloten gebied van minimaal vijf hectare. Een uitzondering hierop zijn de historische buitenplaatsen. In aanvulling op de buitenplaatsen wordt ook een uitzondering gemaakt voor landgoederen kleiner dan 5 ha. De landgoederen moeten naar hun aard wel geschikt zijn voor de openstelling
voor het publiek.
De openstelling van een landgoed moet worden aangegeven door middel van borden.
De borden moeten voldoen aan het model dat was voorgeschreven bij de ‘Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen’. De borden zijn eventueel verkrijgbaar bij Het LNVLoket.
De openstelling is voor het publiek duidelijk waarneembaar aangegeven door borden. Het model is vrij. De borden zijn niet meer verkrijgbaar bij Het LNV-Loket.


 

De wegen en paden die voor de openstelling in aanmerking komen, moeten tot het landgoed
behoren en mogen geen eigendom zijn van derden.
De eigendoms-eis is vervallen. 


* Bron: informatief informatiebulletin LNV Loket van het ministerie van LNV.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.