Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Wijzigingen in de Natuurschoonwet

Wijzigingen met betrekking tot buitenplaatsen
 

 NSW voor 1-6-2007  Natuurschoonwet na 1-6-2007
Rangschikking van een deel van een
buitenplaats als landgoed (bijvoorbeeld alleen het koetshuis) is ook mogelijk als dit deel/object deel uitmaakt van een buitenplaats die aan de voorwaarden voldoet. Bij een verzoek tot rangschikking van een buitenplaats (of een deel daarvan) moet u een
afschrift van de beschikking overleggen waaruit blijkt dat een onroerende zaak is aangewezen als beschermd monument.


* Bron: informatief informatiebulletin LNV Loket van het ministerie van LNV.
U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.