Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact 



 Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Informatie over nieuwe landgoederen in de provincie Zuid-Holland

Gemeentes binnen de provincie Zuid-Holland: 86
Alblasserdam, Albrandswaard, Alkemade, Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Bergambacht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Binnenmaas, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Delft, Den Haag, Dirksland, Dordrecht, Giessenlanden, Goedereede, Gorinchem, Gouda, Graafstroom, 's-Gravendeel, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Leerdam, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Liemeer, Liesveld, Lisse, Maassluis, Middelharnis, Midden-Delfland, Moordrecht, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Reeuwijk, Ridderkerk, Rijnsburg, Rijnwoude, Rijswijk, Rotterdam, Rozenburg, Sassenheim, Schiedam, Schoonhoven, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Ter Aar, Valkenburg, Vlaardingen, Vlist, Voorhout, Voorschoten, Waddinxveen, Warmond, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zederik, Zevenhuizen-Moerkapelle, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwijndrecht

Alle informatie over nieuwe landgoederen in Zuid-Holland op een rij:

Minimale oppervlakte
Een nieuw landgoed moet een minimaal oppervlak hebben van 5 hectare oppervlak.

Bebouwingsmogelijkheden
Per 5 hectare nieuw landgoed is het mogelijk om op 10% van het oppervlak (5000 m2) maximaal 20% van de huiskavel te bebouwen.



Mogelijkheden natuurontwikkeling & opstelling landgoed
Minimaal 90% van de nieuwe natuur dient toegankelijk te zijn voor het publiek. Zoals beschreven in het handboek 'natuurdoeltypen' dient deze minimale 90% te worden ingericht met groene en of blauwe functies die voldoen aan bij het gebied passende natuurdoeltypen.

Locatie
Voor de provincie geldt in principe dat
aanleg van landgoederen overal mogelijk is in het landelijk gebied, met uitzondering van de Ecologische Hoofdstructuur en bestaande openluchtrecreatiegebieden (zie hiervoor de streekplankaarten).
In nog aan te leggen, niet in natuurgebiedsplannen begrensde provinciale ecologische verbindingen (de ‘P’ van de ‘PEHS’) is vestiging van het gedeelte met groene en/of blauwe functies van het landgoed toegestaan.

De mogelijkheden van uw terrein binnen een specifieke gemeente
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van uw terrein binnen de gemeente, neem
contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten voor deze provincie
Zoekt u een geschikte landschapsarchitect, of heeft u andere vragen neem
dan contact met ons op voor gratis vrijblijvend advies. Landoederen Net helpt u graag op weg.


Meer informatie en artikelen omtrent nieuwe landgoederen in Zuid-Holland:

Onderstaande informatie is afkomstig van het beleid van de provincie Zuid-Holland.

Nieuwe Landgoederen

De provincie heeft de mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe landgoederen in Zuid-Holland verruimd. Dat betekent onder andere dat nu nog maar 5 hectare grond nodig is om een landgoed te kunnen oprichten in plaats van 10 hectare. Verder mogen landgoederen nu in principe in heel Zuid-Holland gevestigd worden, behalve in bestaande en nieuwe natuurgebieden en in bestaande recreatiegebieden. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een ‘grote ruimtelijke kwaliteitsverbetering’. Daarnaast is de toegestane bouwomvang aanzienlijk vergroot. Tot nu toe mocht een landhuis bij 10 ha landgoed maximaal 2000 kubieke meter groot zijn. Dit is vervangen door maximaal 1000 vierkante meter oppervlak per 5 ha landgoed. De bouwhoogte van het landhuis moet daarbij wel in overeenstemming zijn met de bouwhoogte in de omgeving.

Nieuwe toegankelijke natuur
De aanleg van nieuwe landgoederen in de provincie is sinds 2001 mogelijk, maar in de praktijk bleek de eis van minimaal 10 hectare oppervlak in combinatie met het geringe bouwvolume een belangrijke belemmering voor initiatiefnemers om tot daadwerkelijke aanleg over te gaan. De provincie hoopt dat er met deze verruiming van de regels meer natuur gecreëerd wordt, waar de Zuid-Hollandse bevolking van kan genieten. Voorwaarde voor het stichten van een nieuw landgoed is namelijk dat er minstens 90% voor het publiek toegankelijke nieuwe natuur gerealiseerd moet worden.

Privaatrechtelijke overeenkomst
Met het vaststellen van het nieuwe beleidskader wordt invulling gegeven aan het daadwerkelijk aanleggen van een nieuw landgoed, als daar langs planologische weg toestemming voor wordt verleend. Dit vloeit voort uit de filosofie van ‘ontwikkelingsplanologie’: de overheid staat een ontwikkeling niet alleen maar toe, maar wenst deze ook gerealiseerd te zien. Onderzoek naar de mogelijkheden om de aanleg van nieuwe landgoederen na planologische toestemming met voldoende zekerheid te ‘borgen’ heeft geleid tot het besluit om een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten tussen het gemeentebestuur en initiatiefnemer/eigenaar vlak voordat een gemeente het bestemmingsplan voor het nieuwe landgoed vaststelt. Een model-privaatrechtelijke overeenkomst is als bijlage in het beleidskader opgenomen.

Ruimte voor Regels
De nieuwe regels uit het beleidskader nieuwe landgoederen zijn opgenomen in de nota Regels voor Ruimte.

Initiatiefnemers aan zet
Het vaststellen van het nieuwe beleidskader betekent in de eerste plaats, dat initiatiefnemers nu aan zet zijn. In het nieuwe beleidskader hebben gemeentebesturen nog duidelijker dan voorheen een bepalende rol bij de besluitvorming over nieuwe landgoederen gekregen. Initiatiefnemers zullen met name in overleg met gemeenten dienen te treden bij de voorbereiding en aanvraag van een nieuw landgoed.

Bestemmingsplan
Voor ieder nieuw landgoed dient een wijziging van het gemeentelijk bestemmingsplan plaats te vinden, waarbij zowel het woongedeelte (het landhuis) als het groenblauwe deel een daartoe passende bestemming dienen te krijgen.

Inrichting landgoed
Ten bate van de wijziging van het bestemmingsplan wordt een inrichtingsplan opgesteld dat dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-> het landgoed wordt minimaal 5 hectare groot en bestaat in principe uit een aaneengesloten gebied; minimaal 90 procent van het nieuwe landgoed is voor het publiek toegankelijk. De recreatieve functies op het landgoed hebben een extensief karakter en mogen niet conflicteren met de bij het gebied passende natuurdoeltypen en natuurwaarden.
-> deze 90 procent wordt ingericht met groene en/of blauwe functies die voldoen aan bij het gebied passende natuurdoeltypen (conform het landelijk Handboek Natuurdoeltypen). Landbouwkundig gebruik van deze gronden is alleen toegestaan als beheersmaatregel voor instandhouding van de natuurdoel-typen.
-> maximaal 10 procent van het nieuwe landgoed behoort tot het private deel. Dit deel wordt de huiskavel genoemd. De huiskavel mag voor maximaal 20 procent worden bebouwd. Op de huiskavel mag één woonhuis met maximaal drie wooneenheden worden opgericht. Per 5 hectare is daarmee maximaal 1.000m2 bebouwing inclusief bijgebouwen toegestaan.
-> het landhuis dient allure en uniciteit te hebben. De bouwhoogte is in belangrijke mate bepalend voor de beeldkwaliteit. De bouwhoogte zal daarom passend moeten zijn in de onmiddellijke omgeving. Er dient een redelijke verhouding te zijn tussen het bebouwd oppervlak van de woning en de bijgebouwen.
-> voor het landhuis en de bijgebouwen zijn de gebruiksmogelijkheden nauwkeurig omschreven en bepaald. Toegestaan wordt gebruik voor activiteiten uit categorie 1 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG. Het bedrijfsdeel blijft echter ondergeschikt aan het wonen. Bijgebouwen dienen ten dienste te staan van de functies van het woonhuis.
-> de recreatieve functies op het landgoed sluiten waar mogelijk aan bij de recreatieve structuren in de omgeving en bevorderen de automobiliteit naar en op het landgoed niet in onevenredige mate.
-> het inrichtingsplan van het landgoed en het architectonische ontwerp van het landhuis en de bijgebouwen worden voorgelegd aan de gemeente, die beide toetst aan het onderhavige planologisch beleidskader en daarbij beoordeelt of het plan een duidelijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering oplevert.
-> het inrichtingsplan bevat een paragraaf inzake ‘uitvoering en beheer’, waarmee de continuïteit van het beheer in de beoogde vorm wordt gegarandeerd. Om de ontwikkeling, duurzame instandhouding en het beheer van de verschillende onderdelen van het landgoed benevens de publieke openstelling ervan met voldoende zekerheid te borgen wordt een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten tussen het betreffende gemeentebestuur en de eigenaar/initiatiefnemer.
Vanzelfsprekend zijn deze voorwaarden niet uitputtend en dient er sprake te zijn van maat-werk, waarbij de eerder genoemde uitgangspunten het kader vormen. Afwijkende voorstellen waar toch een duidelijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering van uitgaat, zullen ter advies aan de PPC worden voorgelegd.

Bron: zuid-holland.nl


Nieuw landgoed beginnen in deze provincie?
Heeft u plannen of ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed in deze provincie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en emailen u gratis de benodigde adressen en contactgegevens die u eventueel kunt gebruiken.