Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Informatie over nieuwe landgoederen in de provincie Friesland

Gemeentes binnen de provincie Friesland: 31
Achtkarspelen, Ameland, Boarnsterhim, Bolsward, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Heerenveen, Het Bildt, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Littenseradiel, Menaldumadeel, Nijefurd, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Skarsterlân, Smallingerland, Sneek, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf, Wûnseradiel, Wymbritseradiel

Alle informatie over nieuwe landgoederen in Friesland op een rij:

Minimale oppervlakte
Een nieuw landgoed is minimaal 10 hectare groot.

Bebouwingsmogelijkheden
Er wordt een (woon)gebouw van allure toegestaan met maximaal 3 wooneenheden. Het hoofdgebouw moet primair een woonfunctie hebben, maar daarnaast zijn lichte vormen van ambachtelijke bedrijvigheid, die passen bij het landgoed mogelijk in een van de bijgebouwen.

Mogelijkheden natuurontwikkeling & opstelling landgoed
Er moeten nieuwe landschappelijke natuurwaarden worden ontwikkeld. Bosbouw en landbouw kunnen onderdeel vormen van het landgoed. Meer dan 90% van het oppervlak moet openbaar toegankelijk zijn.

Locatie
De provincie ziet mogelijkheden voor maximaal 10 nieuwe landgoederen die binnen de stedelijke bundelingsgebieden mogelijk zijn in de gehele provincie.

De mogelijkheden van uw terrein binnen een specifieke gemeente
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van uw terrein binnen de gemeente, neem
contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten voor deze provincie
Zoekt u een geschikte landschapsarchitect, of heeft u andere vragen neem
dan contact met ons op voor gratis vrijblijvend advies. Landoederen Net helpt u graag op weg.


Meer informatie en artikelen omtrent nieuwe landgoederen in Friesland:

Particulier natuurbeheer

Niet alleen natuurbeschermingsorganisaties en agrariërs, maar ook particuliere grondeigenaren komen in aanmerking voor subsidie voor natuurbeheer of natuurontwikkeling.
Bijvoorbeeld als het gebied wordt omgezet in nieuwe natuur of als bestaand natuurgebied wordt begraasd, geplagd of er wordt een poel aangelegd. Voorwaarde is dat het terrein wordt opengesteld voor publiek.

Particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN) van het Rijk. De provincie Noord-Holland heeft in de natuurgebiedsplannen aangegeven voor welke gebieden de subsidieregeling Natuurbeheer 2000 beschikbaar is en welk type beheerscontract grondeigenaren kunnen afsluiten. De subsidie kan worden aangevraagd bij het Rijk.

(bron noord-holland.nl)


Nieuw landgoed beginnen in deze provincie?
Heeft u plannen of ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed in deze provincie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en emailen u gratis de benodigde adressen en contactgegevens die u eventueel kunt gebruiken.