Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Informatie over nieuwe landgoederen in de provincie Noord-Holland

Gemeentes binnen de provincie Noord-Holland: 65
Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Andijk, Anna Paulowna, Beemster, Bennebroek, Bergen, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Castricum, Den Helder, Diemen, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Harenkarspel, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Heiloo, Hilversum, Hoorn, Huizen, Landsmeer, Langedijk, Laren, Medemblik, Muiden, Naarden, Niedorp, Noorder-Koggenland, Obdam, Oostzaan, Opmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wervershoof, Wester-Koggenland, Wieringen, Wieringermeer, Wijdemeren, Wognum, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, Zijp

Alle informatie over nieuwe landgoederen in Noord-Holland op een rij:

Minimale oppervlakte
Een nieuw landgoed moet een minimaal oppervlak hebben van 5 hectare groot.

Bebouwingsmogelijkheden
Op het landgoed kan ontwikkeld worden een woongebouw van allure met een gering aantal wooneenheden of een kantoor. Bij de omvang van de gebouwen dient men rekening te houden met de omgeving. De uitstraling van de gebouwen dient te passen bij het karakter van het te ontwikkelen landgoed.


Mogelijkheden natuurontwikkeling & opstelling landgoed
Het landgoed dient zo mogelijk te worden ingericht als boscomplex. Voor de openstelling geldt de Natuurschoonwet als richtlijn, waarbij minimaal 90% openstelling van het groengebied moet zijn voor het publiek.

Locatie
Aantrekkelijke locaties liggen vooral aan stadranden en gebieden waar sprake is van sanering van glastuinbouw, milieu, of herbestemming van agrarische of industriële bedrijven. Nieuwe landgoederen worden in princiepe niet ontwikkeld in bestaande natuurgebieden. Nieuwe landgoederen mogen ook niet in plaats komen van groenontwikkelingen die beleidsmatig reeds zijn vastgelegt.

De mogelijkheden van uw terrein binnen een specifieke gemeente
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van uw terrein binnen de gemeente, neem
contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten voor deze provincie
Zoekt u een geschikte landschapsarchitect, of heeft u andere vragen neem
dan contact met ons op voor gratis vrijblijvend advies. Landoederen Net helpt u graag op weg.


Meer informatie en artikelen omtrent nieuwe landgoederen in Noord-Holland:


Onderstaande informatie is afkomstig van de nota voor cultuurhistorische regioprofielen, die zijn vastgesteld voor de periode 2004-2007.De profielen vormen de ontbrekende schakel tussen de in februari 2001 door Provinciale Staten vastgestelde Cultuurnota waarin onder andere de hoofdlijnen van cultuurhistorisch beleid staan verwoord, en de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland, een inventarisatie/catalogus van bestaande cultuurhistorische waarden. Dit kan relevante informatie zijn met betrekking tot de vorming van nieuwe landgoederen en de combinatie met de cultuurhistorie van het gebied.

Paragraaf 1.3.1. Strategieën
Om binnen ons beleid tot duidelijke keuzes te komen, maken wij onderscheid in behouden, versterken en ontwikkelen. Bij de toepassing van genoemde begrippen in deze nota wordt steeds uitgegaan van:
-Behoud “van de cultuurhistorische identiteit”
-Versterking “van de cultuurhistorische identiteit” en
-Ontwikkeling “van een nieuwe identiteit, geïnspireerd op de nog aanwezige cultuurhistorie van het gebied”.
Het is dan ook belangrijk de hier gehanteerde begrippen vanuit dit perspectief te benaderen.

De strategieën zien er als volgt uit:


Behouden
Bij gebieden die van ons het predikaat “behouden” meekrijgen willen wij de structuur als zodanig behouden, omdat er sprake is van een duidelijk samenhangende en zo goed als onaangetaste historische structuur. Behouden betekent niet “bevriezen”, want kleine ingrepen zullen altijd noodzakelijk blijven om een gebied levendig te houden. Die ontwikkelingen moeten op een zeer zorgvuldige manier worden ingepast in de bestaande cultuurhistorische structuur en mogen geen afbreuk doen aan die structuur. Simpel gesteld: als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, hebben we dus een breed pakket van eisen, we “steken onze vinger op”. Deze strategie is van toepassing op  gebieden die zijn aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht, of die op de nominatie staan om dat te worden, bijvoorbeeld: historische kernen, villaparken, stadswijken, landgoederen en buitenplaatsen; lijnvormige structuren, zoals dijken en lintdorpen en waterlopen, die de cultuurhistorische ruggengraat van een gebied vormen;
archeologische vindplaatsen. Als behoud in situ (dus op de plek waar het zich onder de grond bevindt) niet mogelijk is, bestaat een documentatieplicht.

Versterken
De term “versterken” duidt aan dat er weliswaar cultuurhistorische schakels zijn verdwenen (de leesbaarheid is aangetast), maar dat het gebied nog voldoende aan cultuurhistorische componenten overheeft om het verhaal van dit gebied weer leesbaar te maken door een goede inpassing van planologische ontwikkelingen. Hierdoor kan de identiteit van het gebied verstrekt worden.
Dit gebeurt bij onder andere bij:
Ruimtelijke ordeningsprojecten
- Landinrichtingsprojecten
- Bepaalde natuurontwikkelingsprojecten
- Projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing
- Projecten op het gebied van de openluchtrecreatie

Ontwikkelen
Met het begrip “ontwikkelen” bedoelen wij: hier kan een nieuwe cultuurhistorische identiteit ontwikkeld worden, omdat de leesbaarheid van de cultuurhistorische identiteit in een dergelijk gebied vrijwel geheel verdwenen is. Maar die nieuwe identiteit willen wij wel mede baseren op hetgeen er nog wel aan cultuurhistorische waarden aanwezig is. Als voorbeeld hiervan zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan een oud verkavelingpatroon. Raadpleeg voor een overzicht van de nog aanwezige cultuurhistorische waarden altijd eerst de CHW-kaart. We bedoelen met “ontwikkelen” uitdrukkelijk niet: “in zo’n gebied is de cultuurhistorie niet van belang, dus daar hoef je geen rekening mee te houden”
Deze strategie hanteren we: bijvoorbeeld in gebieden waarvan we op dit moment weten dat ze, als resultaat van het “voortdurende debat over de ruimtelijke ontwikkeling”, een nieuwe identiteit krijgen. Voorbeelden zijn de Wijkermeerpolder en de Haarlemmermeer.

Uit het voorgaande blijkt het al: behoud, versterken en ontwikkelen zijn geen absolute begrippen. Bij behoud in de strikte zin van het woord is ontwikkeling – onder condities – mogelijk. Bij versterken of ontwikkelen is integratie van cultuurhistorische elementen of structuren uitgangspunt. In dit laatste geval gaat het dan om de continuïteit van de identiteitsdragers van het betreffende gebied.


Nieuw landgoed beginnen in deze provincie?
Heeft u plannen of ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed in deze provincie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en emailen u gratis de benodigde adressen en contactgegevens die u eventueel kunt gebruiken.