Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Informatie over nieuwe landgoederen in de provincie Limburg

Gemeentes binnen de provincie Limburg 47
Ambt Montfort, Arcen en Velden, Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden, Gennep, Gulpen-Wittem, Haelen, Heel, Heerlen, Helden, Heythuysen, Horst aan de Maas, Hunsel, Kerkrade, Kessel, Landgraaf, Maasbracht, Maasbree, Maastricht, Margraten, Meerlo-Wanssum, Meerssen, Meijel, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Roerdalen, Roermond, Roggel en Neer, Schinnen, Sevenum, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Swalmen, Thorn, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal, Weert

Alle informatie over nieuwe landgoederen in Limburg op een rij:

Minimale oppervlakte
Een nieuw landgoed moet een functionele eenheid zijn van minimaal 10 hectare groot. Gaat het om (ver-)bouw van b.v. een voormalig agrarisch complex tot een nieuw landgoed, dan is een tegenprestatie van 5 ha. groen nodig.

Bebouwingsmogelijkheden
In principe wordt de verhouding van 1 gebouw tegen 10 hectare nieuw groen aangehouden, of in geval van een bestaand gebouw 5 hectare groen.
Aan Rood voor Groen experimenten zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo wordt voor het bouwen van een landgoed op onbebouwd terrein een groene tegenprestatie van 10 ha. verlangd. Gaat het om (ver-)bouw van b.v. een voormalig agrarisch complex tot een nieuw landgoed, dan is een tegenprestatie van 5 ha. groen nodig. Ook mogen nieuwe initiatieven agrarische belangen niet onevenredig schaden en moet een en ander planologisch goed geregeld zijn.

Mogelijkheden natuurontwikkeling & opstelling landgoed
De groene component hoeft niet alleen maar te bestaan uit bos, maar moet wel afgestemd zijn op de kenmerkende aspecten van het landschap ter plaatse.Voor bestaande waardevolle landschappen kan een nieuw landgoed een versterking van dat misschien wel bedreigde landschap betekenen. Ook kunnen verloren gegane waarden hersteld worden.
Er dient dus een goede verhouding te zijn tussen 'Rood' en 'Groen' en een versterking van de natuur- en landschapskwaliteit. Het landgoed dient voor 90% opengesteld te zijn voor het publiek.

Locatie
Wanneer een gebied geen enkele relatie heeft met een historisch landschap kan het landgoed ook natuur- en landschapswaarden realiseren door een geheel nieuwe visie op het landschap. Het belangrijkste doel is dat de kwaliteit van natuur en landschap vergroot wordt en daarmee de belevingswaarde.
Het nieuwe landgoed moet een plek hebben binnen de PES (Provinciale Ecologische Structuur) of binnen de groenstructuur rondom de stedelijke gebieden. Rondom de stedelijke gebieden is het noodzakelijk dit met een stedenbouwkundige afweging te combineren. Rood voor groen initiatieven worden niet toegestaan in de landbouwontwikkelingsgebieden in Noord- en Midden-Limburg.

De mogelijkheden van uw terrein binnen een specifieke gemeente
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van uw terrein binnen de gemeente, neem
contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten voor deze provincie
Zoekt u een geschikte landschapsarchitect, of heeft u andere vragen neem
dan contact met ons op voor gratis vrijblijvend advies. Landoederen Net helpt u graag op weg.


Meer informatie en artikelen omtrent nieuwe landgoederen in Limburg:


Onderstaande artikel is geschreven is afkomstig van een persbericht van de provincie Limburg van 28-2-2002 omtrent nieuwe landgoederen in het limburgs landschap.

Tien experimenten voor nieuwe Limburgse landgoederen goed voor 225 ha groen

Met de aanwijzing door Gedeputeerde Staten van Limburg van 10 experimenten voor de aanleg van nieuwe landgoederen, krijgt Limburg er op termijn wellicht 225 ha groen bij. De nu uit te werken experimenten leveren "groene" ruimte op in ruil voor enige "verstening", vandaar dat het experiment de naam
"Rood voor Groen" heeft gekregen.

Het idee is geboren vanuit de "groene" hoek. De aanleg van nieuwe landgoederen kan een bijdrage leveren aan de groene/landschappelijke kwaliteit van Limburg en kan een instrument zijn om de gestelde groene beleidsdoelstelllingen (versneld) te realiseren. Het provinciaal bestuur heeft in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg de mogelijkheid gecreëerd om via een experimententraject de ontwikkeling van deze Rood voor Groen projecten mogelijk te maken. GS hebben 10 initiatieven in Limburg de status Experiment Rood voor Groen gegeven. Dat betekent dat deze dit jaar verder uitgewerkt worden tot inrichtingsniveau. Daarbij moeten met name aspecten als landschap/natuur, architektuur en ruimtelijke ordening nader uitgewerkt worden. Deze experimenten zullen in 2002 door Provincie worden gefaciliteerd. "Dat doen we omdat we deze experimenten heel waardevol achten om zo op een geheel nieuwe wijze meer natuur in Limburg tot stand te brengen", zegt gedeputeerde Odile Wolfs, verantwoordelijk voor ondermeer Natuur en Landschap.

Rood voor Groen is het toestaan van het bouwen van landhuizen, woningen e.d. in het buitengebied op voorwaarde dat er een forse hoeveelheid nieuw groen met een publieke en openbare functie bij aangelegd wordt. In die opzet wordt nieuw groen gefinancierd uit (nieuwe) bebouwing. De groene component hoeft niet alleen maar te bestaan uit bos, maar moet wel afgestemd zijn op de kenmerkende aspecten van het landschap ter plaatse.Voor bestaande waardevolle landschappen kan een nieuw landgoed een versterking van dat misschien wel bedreigde landschap betekenen. Ook kunnen verloren gegane waarden hersteld worden. Wanneer een gebied geen enkele relatie heeft met een historisch landschap kan het landgoed ook natuur- en landschapswaarden realiseren door een geheel nieuwe visie op het landschap. Het belangrijkste doel is dat de kwaliteit van natuur en landschap vergroot wordt en daarmee de belevingswaarde.

Hoge grondprijzen frustreren nogal eens de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Met Rood voor Groen kunnen agrariërs die gronden in hun bezit hebben of particulieren met financiële mogelijkheden, meehelpen aan de ontwikkeling van natuur. De Rood voor Groen aanpak is daarnaast van belang omdat een nieuw landgoed een nieuwe economische drager voor het landelijk gebied/platteland kan zijn. En omdat een nieuw landgoed een maatschappelijke meerwaarde vertegenwoordigt, mogen ze, zij het mondjesmaat, een nieuwe plaats innemen in het buitengebied.

Aan Rood voor Groen experimenten zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo wordt voor het bouwen van een landgoed op onbebouwd terrein een groene tegenprestatie van 10 ha. verlangd. Gaat het om (ver-)bouw van b.v. een voormalig agrarisch complex tot een nieuw landgoed, dan is een tegenprestatie van 5 ha. groen nodig. Ook mogen nieuwe initiatieven agrarische belangen niet onevenredig schaden en moet een en ander planologisch goed geregeld zijn.

Van de 34 beoordeelde plannen en inititiatieven, hebben GS thans 10 projecten de experimentstatus gegeven. Daarnaast hebben GS aan een drietal initiatieven wat meer tijd geboden om nog ontbrekende informatie aan te leveren waarna ook deze mogelijk de gewenste status krijgen. In 2003 worden de experimenten geëvalueerd en bekijken GS of ze meer mogelijkheden voor nieuwe landgoederen in Limburg willen geven.

De geselecteerde experimenten zijn de volgende:
Landgoed Kloosterbosch (Valkenburg a/d Geul)
Landgoed Abshovenrade (Sittard-Geleen)
Schandelose Heide (Arcen en Velden)
Landgoed Rode Vennen (Horst a/d Maas)
Landgoederen de Peelbergen (Horst a/d Maas)
Landgoed de Brookberg (Roggel en Neer)
Nieuwe landgoederen (Susteren)
Landgoed het Kruis (Nederweert)
Landgoed Leunen (Venray)
Landgoed Euverem (Gulpen-Wittem)


Nieuw landgoed beginnen in deze provincie?
Heeft u plannen of ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed in deze provincie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en emailen u gratis de benodigde adressen en contactgegevens die u eventueel kunt gebruiken.