Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Informatie over nieuwe landgoederen in de provincie Zeeland

Gemeentes binnen de provincie Zeeland: 13
Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen

Alle informatie over nieuwe landgoederen in Zeeland op een rij:

Minimale oppervlakte
Een nieuw landgoed moet een minimaal oppervlak hebben van 5 hectare oppervlak.

Bebouwingsmogelijkheden
Op het landgoed kunnen 3 wooneenheden in een woongebouw van allure ontwikkeld worden. Dit woongebouw dient van een hoge architectonische kwaliteit te zijn en mag een maximale omvang hebben van 4500m3. Er kunnen ook meerdere woongebouwen ontwikkeld worden, waarbinnen zich weer wooneenheden bevinden. Indien er voor deze optie wordt gekozen blijft de maximale omvang van de gebouwen 4500m3.  Voor elk extra gebouw dat er op het nieuwe landgoed gerealiseerd wordt dient er een hectare extra groen te worden gerealiseerd.

Mogelijkheden natuurontwikkeling & opstelling landgoed
Ter compensatie van de nieuwe gebouwen is een groene inrichting van het terrein noodzakelijk. Als uitgangspunt voor de toegankelijkheid geldt dat er maximaal 1 hectare als prive terrein mag worden ontrokken. De rest van het nieuwe landgoed dient openbaar toegankelijk te zijn.

Locatie
Per regio zijn omgevingskwaliteiten en te volgen strategieën benoemd die richtinggevend zijn voor de locatiekeuze van nieuwe landgoederen.

De mogelijkheden van uw terrein binnen een specifieke gemeente
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van uw terrein binnen de gemeente, neem
contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten voor deze provincie
Zoekt u een geschikte landschapsarchitect, of heeft u andere vragen neem
dan contact met ons op voor gratis vrijblijvend advies. Landoederen Net helpt u graag op weg.


Meer informatie en artikelen omtrent nieuwe landgoederen in Zeeland:


Onderstaande informatie is afkomstig van de provincie Zeeland

Landgoederen in Zeeland
Het Streekplan van 1997 maakt de realisatie van nieuwe landgoederen mogelijk. Het is gebleken dat weinig mensen bekend zijn met de regeling. Daarom heeft de Provincie Zeeland een leidraad opgesteld. Het is de bedoeling dat deze leidraad ervoor zorgt dat er nieuwe landgoederen ontstaan.

Locaties
Een goede locatie voor het ontwikkelen van een landgoed is heel belangrijk. De locatie dient dan ook te vallen binnen de zoekgebieden die worden vermeld in het Streekplan Zeeland. Hier­onder valt bijvoorbeeld de binnenduinrand van Walcheren of Schouwen en de kust van West Zeeuwsch-Vlaanderen. Expliciet als geschikt worden de volgende gebieden genoemd: Schudde­beurs op Schouwen-Duiveland, het gebied rond Hulst, de dekzandgebieden en de opwas rond Heinkenszand.

Verschillende partijen
Bij de realisatie van een landgoed gaat het om een nieuwe vorm van projectontwikkeling. Bij het ontwikkelen van een nieuw landgoed zijn verschillende partijen betrokken, zoals de initiatief­nemer, de landschapsarchitect, de makelaar en de overheid.  In principe hoeft de initiatiefnemer nog geen eigenaar te zijn of wil de grondbezitter een deel verkopen na de realisatie van het landgoed.

De mogelijkheden op het gebied van agrarisch onroerend moeten goed worden afgestemd met planologische mogelijkheden.

De landschapsarchitect dient het plan van de initiatiefnemer onder de loep te nemen. Als de architect de haalbaarheid van het project positief inschat kan er een opdracht worden gegeven. Bij het ontwerpen van het plan moet de landschapsarchitect er rekening mee houden dat het plan moet worden goedgekeurd door de gemeente en provincie.  Bijna geen enkele gemeente heeft een beleid omtrent de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Het ligt dus voor de hand, om voor het totale gebied van het nieuwe landgoed, een wijziging van de bestemming aan te vragen.

Subsidie
Voor bosaanleg bestaan in Nederland vergoedings- en subsidieregelingen, die ook kunnen worden aangewend voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen. Wil men in aanmerking komen voor een subsidie dan moet men een natuurlijk persoon zijn die alleen, of in samenwerking met anderen, een terrein beheert met als doel hierop natuur, bos of landschap in stand te houden of te ontwikkelen.
Bron: zeeland.nl


Nieuw landgoed beginnen in deze provincie?
Heeft u plannen of ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed in deze provincie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en emailen u gratis de benodigde adressen en contactgegevens die u eventueel kunt gebruiken.