Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Informatie over nieuwe landgoederen in de provincie Utrecht

Gemeentes binnen de provincie Utrecht: 33
Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden,Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist

Alle informatie over nieuwe landgoederen in Utrecht op een rij:

Minimale oppervlakte
Een nieuw landgoed moet een minimaal oppervlak hebben van 10 hectare oppervlak. Voor voormalig agrarische bedrijfscomlexen geldt een oppervlak van minimaal 5 hectare. Hierbij geldt de voorwaarde dat de voormalige bedrijfsbebouwing, met een minimale oppervlakte van 1000m2, wordt gesloopt.

Bebouwingsmogelijkheden
Op het landgoed kan ontwikkeld worden in principe twee kwalitatief hoogwaardige wooneenheden van circa 1500m3. Dit is echter afhankelijk van de ontwikkelingskosten en bijvoorbeeld het aantal m3 te slopen voormalig (agrarisch) bedrijfscomplex.

Mogelijkheden natuurontwikkeling & opstelling landgoed
Op een privé gedeelte na, dient het nieuwe landgoed openbaar toegankelijk te zijn.

Locatie
De locatie gebieden voor landgoederen liggen globaal beschreven in het streekplan en het reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost.

De mogelijkheden van uw terrein binnen een specifieke gemeente
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van uw terrein binnen de gemeente, neem
contact met ons op voor meer informatie.

Specialisten voor deze provincie
Zoekt u een geschikte landschapsarchitect, of heeft u andere vragen neem
dan contact met ons op voor gratis vrijblijvend advies. Landoederen Net helpt u graag op weg.


Meer informatie en artikelen omtrent nieuwe landgoederen in Utrecht:

Onderstaande informatie is afkomstig van de provincie Utrecht

In het streekplan van de Provincie Utrecht staat globaal omschreven waar nieuwe landgoederen aanvaardbaar zijn. Gebieden met de hoofdfunctie landbouw (op de streekplankaart aangeduid als Landelijk Gebied 2) zijn in beginsel niet bedoeld voor nieuwe landgoederen. Dit geldt eveneens voor gebieden die zijn aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (kaart “Gebieden binnen groene contouren”).
Als globale indicatie voor de gewenste grootte van een nieuw landgoed geldt een omvang van ten minste 10 hectare. Zeker zo belangrijk is ook dat een nieuw landgoed moet passen in de bestaande omgeving van landschap en natuur. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een nieuw landgoed deze gebiedskenmerken zo mogelijk versterkt.  De maximale omvang van de bebouwing is niet exact vastgelegd. Deze is mede gerelateerd aan de ontwikkelingskosten. Zo kan bijvoorbeeld ook de sloop van een voormalig (agrarisch)bedrijfscomplex een positieve invloed hebben op de hoeveelheid te realiseren bebouwing.
Bij de beoordeling van een nieuw landgoed wordt van provinciezijde in beginsel uitgegaan van twee kwalitatief hoogwaardige wooneenheden van (maximaal) circa 1500 m³. Er wordt van uitgegaan dat een nieuw landgoed is opengesteld voor recreatief gebruik (wandelen, fietsen).
Bron: utrecht.nl

Onderstaande informatie is afkomstig van een artikel uit 2004 op Natuurnet omtrent de subsidie van landgoederen in Utrecht.

Subsidie voor landgoederen in Utrecht
Veel landgoedeigenaren hebben moeite met de instandhouding van hun bezit: de kosten lopen op en inkomsten uit pacht, jachtrechten en houtopbrengst houden daarmee geen gelijke tred. Tegenwoordig kan 'nieuwe natuur' een mogelijke nieuwe financiële basis vormen. Landgoederen zijn namelijk belangrijk voor het natuurbehoud. De provincie Utrecht wil daarom landgoedeigenaren faciliteren bij het omvormen van landbouwgrond in nieuwe natuur.

Inkomsten uit pacht van landbouwgrond en boerderijen werden door de eeuwen heen op de meeste landgoederen gezien als een - weliswaar niet hoge - maar vaste inkomstenbron. Er is nu echter ook een andere mogelijkheid voor landgoedeigenaren om inkomsten uit de grond te halen, namelijk het omvormen van landbouwgrond naar natuur. Maar langlopende pachtcontracten kunnen dan roet in het eten gooien.

Ontpachting
Om landbouwgrond toch te kunnen omvormen naar nieuwe natuur, kan worden besloten tot ontpachting. Hoofdregel hierbij is, dat de verpachter en pachter in goed overleg proberen te komen tot beëindiging van een pachtovereenkomst, wanneer een van beiden dat wil. Een provinciale subsidie kan in bepaalde gevallen helpen om ontpachting tot stand te brengen. Het doel hiervan is tweeledig: de achterblijvende pachters kunnen bedrijfsvergroting realiseren en de landgoedeigenaar kan een deel van de vrijkomende grond inrichten als nieuwe natuur (particulier natuurbeheer).

Particulier natuurbeheer
De belangstelling voor particulier natuurbeheer groeit sterk bij landgoedeigenaren. Zowel provincie als rijk geven particulier natuurbeheer hoge prioriteit. De meeste landgoederen maken namelijk deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend stelsel van grote en kleine, bestaande en nieuwe natuurgebieden die verbonden worden door ecologische verbindingszones. Dit zijn stroken natuur die verschillende, vaak verspreid liggende natuurgebieden met elkaar verbinden. Dieren en planten kunnen zich zo van het ene naar het andere leefgebied verplaatsen. Dit draagt bij tot de instandhouding van soorten. In verband hiermee zal in de provincie Utrecht de komende jaren circa 10.000 ha landbouwgrond omgevormd worden tot natuur. Ook particuliere grondeigenaren kunnen hieraan meedoen. Zij komen via de Subsidieregeling Natuurbeheer in aanmerking voor financiële compensatie van waardedaling van grond. Deze waardedaling ontstaat bij omvorming van landbouwgrond tot natuurterrein.

Open voor publiek
De provincie Utrecht telt ruim 50 particuliere landgoederen, die gekenmerkt worden door mooie natuur, fraaie landschappen en goed onderhouden historische gebouwen. De eigenaren doen er veel aan om het culturele erfgoed, de bossen, natuur en landbouwgronden in stand te houden en door te geven aan volgende generaties. De meeste landgoederen zijn daarom ook opengesteld voor publiek.
Bron: natuurnet.nl


Nieuw landgoed beginnen in deze provincie?
Heeft u plannen of ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed in deze provincie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en emailen u gratis de benodigde adressen en contactgegevens die u eventueel kunt gebruiken.