Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Koppelen nieuw landgoed ontwerp aan toetsingscriteria

Binnen elke beleid van een gemeente zijn er specifieke toetsingscriteria opgesteld waaraan de aanvraag voor een nieuw landgoed wordt gekeurd. De door u ingeschakelde specialisten zorgen ervoor dat het ontwerp wordt gekoppeld aan de toetsingscriteria.

De toetsingcriteria komen voort uit verschillende onderdelen en eisen die er gelden voor specifieke nieuwe landgoederen voorkeursgebieden. Belangrijke onderdelen zijn onder andere:
» Streekplan die voorwaarden en voorkeursgebieden aangeven
» Bosuitbreidingslocaties
» Milieubeschermingsgebieden
» Ecologische verbindingszones
» Stedelijk uitloopgebied

Hieruit voort kunnen belemmeringen komen die het moeilijk of soms zelfs onmogelijk maken om een nieuw landgoed te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn:
» De locatie is onderdeel van een belangrijke open es of enk
» De locatie is onderdeel van een waardevolle karakteristieke kom
» De locatie is onderdeel van een waardevolle weidevogelgebied

Bent u nieuwsgierig wie u als specialist kunt benaderen voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed op het grondstuk wat u in gedachten heeft?

Stuur ons hier vrijblijvend een bericht

Wij nemen dan contact met u op en sturen u direct gratis de contactgegevens op van specialisten die voor uw gebied de experts zijn om het proces in gang te zetten.