Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Benaderen van de juiste personen

Zoals u wellicht inmiddels doorheeft is het maken van een nieuw landgoed een proces waarbij er veel kennis nodig is van regels, wetten en procedures die er spelen rondom het nieuwe landgoederen beleid. Voor het ontwikkelen van een concept voor een terrein met daaraan gekoppeld een nieuw landschapsplan is de bijdrage van een specialist in de vorm van een landschapsarchitect noodzakelijk. Hun specifieke kennis van het landschap zorgt voor het ontwerpen van een evenwichtig plan wat voldoet aan de eisen ten aanzien van natuurontwikkeling, recreatie, stedenbouwkundige uitbreidingen en landschappelijke inpassing van het geheel.

Globaal ziet de procedure om een landgoed te ontwikkelen er als volgt uit:
» Een initiatiefnemer heeft een locatie op het oog om er wellicht een nieuw landgoed op te ontwikkelen.
» De initiatiefnemer schakelt een landschapsarchitect in die de mogelijkheden van de locatie bekijkt. Vaak is het gunstig om in een vroeg stadium tevens met de gemeente overleg te voeren over de locatie mogelijkheden.
» De initiatiefnemer schakelt de landschapsarchitect in om een eerste ontwerp te maken voor het landgoed wat voldoet aan de toetsingscriteria.
» Het landgoedplan wordt voorgelegd aan de gemeente ter goedkeuring (zie toetsingcriteria).
De gemeente kan het eerste ontwerpplan vervolgens doorsturen naar de provincie voor een eerste vertrouwelijk advies.
Na dit eerste principeverzoek volgt al dan niet het "groen licht" moment.

» Hierna kan worden gestart met de openbare RO-procedure (Ruimtelijk Ordenings-procedure).
De initiatiefnemer moet het eerste schetsontwerp verder laten uitwerken tot een landschapsplan met beeld/kwaliteitsplan waarbij tevens een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd moet worden.
» De gemeente stelt het uiteindelijke nieuwe bestemmingsplan vast en stuurt dit vastgestelde bestemmingsplan ter goedkeuring aan de provincie.
» De initiatiefnemer legt landgoed aan.

Bent u nieuwsgierig wie u als specialist kunt benaderen voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed op het grondstuk wat u in gedachten heeft?

 
                         
Stuur ons hier vrijblijvend een bericht

Wij nemen dan contact met u op en sturen u direct gratis de contactgegevens op van specialisten die voor uw gebied de experts zijn om het proces in gang te zetten.