Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Nieuw landgoed aanleggen

Na een lange procedure is het dan zover. U kunt aan de hand van het goedgekeurde bestemmingsplan een nieuw landgoed gaan aanleggen. 

Bij de aanleg is het goed om niet af te wijken van de vastgestelde plannen. Belangrijke punten van het beleid ten aanzien van de uitvoering zijn:
» De beschrijving van het beleid ten behoeve van de uitvoering van het vastgestelde streekplan van de provincie.
» De natuurdoelenkaart voor het gebied waarbinnen uw locatie valt.
» De ligging binnen ecologische verbindingszones in de provincie.
» De status van gebiedsplannen voor natuur en landschap in de provincie.
» Subsidieregeling voor Natuurbeheer en agrarisch Natuurbeheer van waaruit u financieel voordeel kunt halen.

Er zijn verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in de aanleg van nieuwe landgoederen. Heeft uw landgoed veel diverse nieuwe beplantingen, moeten er veel graafwerkzaamheden worden verricht, of is juist het heel subtiel ingrijpen in het landschap noodzakelijk?
Landgoederen Net kan voor u de specialisten benaderen die het meest geschikt zijn om uw landgoed aan te leggen.                        

  Stuur ons hier vrijblijvend een bericht

Wij nemen dan contact met u op en sturen u direct gratis de contactgegevens op van specialisten die voor uw gebied de experts zijn om het proces in gang te zetten.