Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Definitie bestaand landgoed

Korte defintie
Een bestaand landgoed wordt vaak als volgt gedefinieerd: een groot stuk grond van meerdere hectares, met landerijen, tuinen en daarop vaak een of meerdere landhuizen, een kasteel, grote boerderij of kerk. Volgens de Natuurschoonwet* kan de eigenaar van een landgoed onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel krijgen. Veel landgoederen zijn thans in bezit van de Vereniging van Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen.

Natuurschoonwet 1928
In de Natuurschoonwet 1928 staat het begrip ‘landgoed’ zo omschreven:

"Een landgoed is een, in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak - daaronder begrepen dat waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen - voorzover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is".

Wat is de Natuurschoonwet?
De Natuurschoonwet (NSW) is in 1928 tot stand gekomen en was bedoeld voor eigenaren van een landgoed. De wet moest voorkomen dat het landgoed na de dood van één of meer eigenaren zou worden versnipperd. Erfgenamen moesten soms het landgoed verkopen om hun successierecht te kunnen betalen. Deze wet geeft fiscale tegemoetkomingen (faciliteiten) aan eigenaren van onroerende zaken, mits deze eigenaren onroerende zaken als landgoed in stand houden en daarmee het natuurschoon bevorderen. Niet iedere onroerende zaak komt daarvoor in aanmerking. Het moet aan bepaalde kenmerken voldoen.

Meer informatie over de natuurschoonwet?
Bezoek de natuurschoonwet pagina's van Landgoederen.net