Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Nieuw landgoed overzicht subsidie mogelijkheden

Subsidie Natuurbeheer (SN)

Voor de aanleg van nieuw bos en eventueel nieuwe natuur is, onder voorwaarden, de Subsidie Natuurbeheer beschikbaar. Onderdeel van deze subsidie is de bijdrage voor functieverandering van de ondergrond. Voor nieuwe landgoederen wil dit zeggen dat een bijdrage wordt gegeven voor de bestemmingswijziging van een perceel landbouwgrond naar bos of natuur. Voor de natuurschoonwet moet de oppervlakte bos minimaal 25 jaar lang in stand blijven. Een functiewijziging en het aanvragen van de financiële bijdrage hiervoor is daarom vaak interessant.

De afstemming tussen de Subsidie Natuurbeheer en de natuurschoonwet
De afhandeling van de aanvragen voor rangschikking onder de Natuurschoonwet, het aanvragen van de benodigde vergunningen en de beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats bij verschillende overheidsinstanties. Hierdoor is de behandeling en afhandeling van de Natuurschoonwet en de Subsidie Natuurbeer (SN) niet op elkaar afgestemd. Dit kan er toe leiden dat financiële tegemoetkomingen voor u als initiatiefnemer niet op elkaar aansluiten.

Maatwerk
Doordat beide financiële tegemoetkomingen niet altijd goed op elkaar aansluiten zal elke situatie zal apart moeten worden bekeken waarbij er een oplossing op maat moet komen. Om te bepalen wat voor uw situatie het meest interessant is zijn een aantal zaken belangrijk:
  Wees op tijd met de planvorming, start voorafgaand aan de voorlopige koopovereenkomst al met het maken van plannen.   planvorming. Wees op tijd met de vergunnigaanvraag, start na de voorlopige koopovereenkomst zo spoedig mogelijk met de vergunningaanvraag.   Probeer de overdrachtsdatum af te stemmen op het verkrijgen van aanlegvergunningen en de beschikking (toewijzing) van de subsidies enerzijds en anderzijds het plantseizoen.


Regeling Herstel Historische Buitenplaatsen

Het doel van de Regeling LNV- subsidies (RLS), onderdeel Herstel Historische Buitenplaatsen, is het bevorderen van de instandhouding van beschermde historische buitenplaatsen. U kunt subsidie krijgen voor werkzaamheden die van belang zijn vanwege cultuurhistorische of natuurwetenschappelijke waarde, of uit het oogpunt van recreatie. Deze werkzaamheden moeten het normale onderhoud te boven gaan. Werkzaamheden die betrekking hebben op herstel (restauratie) van objecten in parken en tuinen van beschermde historische buitenplaatsen krijgen subsidie.

Deze regeling vervangt de Regeling Herstel Historische Buitenplaatsen.
Door veranderingen in de wetgeving en procedures was een aanpassing van deze regeling noodzakelijk. De subsidie is voor eigenaren van beschermde historische buiten- plaatsen, die als complex historische buitenplaats in een register staan, zoals bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988:
• waar van oorsprong één of meer gebouwen een compositorisch geheel vormen met een tuin en/of een park van minimaal één hectare, en
• die zijn aangelegd vóór 1850; de aanleg moet nog herkenbaar aanwezig zijn.

In aanmerking voor deze subsidieregeling komen eigenaren van particuliere historische buitenplaatsen die aangesloten zijn bij Stichting PHB en aan een aantal voorwaarden voldoen.
(bron ministerie van LNV, het LNV-loket)

Gerelateerd nieuws uit het Landgoederen Net nieuwsoverzicht:
08-12-01 Subsidieregeling historische buitenplaatsen stopt per 2010


Subsidiemogelijkheden van uw gronden
Landgoederen Net kan u ondersteunen bij de aanvraag van de subsidies. Stuur vrijblijvend een bericht naar
Landgoederen Net voor meer informatie en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op:

Klik hier om direct een bericht te sturen naar Landgoederen Net